La Musique de Disney - Un Héritage en Chansons

An Innocent Warrior (1'37)

Musique et paroles par Opetaia Foa'i
Interprétée par Vai Mahina, Sulata Foai-Amiatu, Matthew Ineleo
 
Ou mata e matagi
Ou loto mamaina toa
Manatu atu
Taku pelepele

Pa mai to mafanafanaga
Saolotoga tenei
Manatunatu
Ki tamafine

Maua ai te lumanai
Ki tamafine

Ou mata e matagi

© Opetaia Foa'i (APRA/AMCOS)
Avec l'aimable autorisation de Warm Earth Records / Spirit of Play Productiions