La Musique de Disney - Un Héritage en Chansons

Logo Te Pate (2'09)

Musique et paroles par Opetaia Foa'i
Interprétée par Olivia Foa'i, Opetaia Foa'i et Talaga Steve Sale

Fakalogo ake
Fakalogo ki te pate si si
Fakalogo fakatu
Fakalogo ki te pate

Ke manatua
Faiga iena
Te luelue
Te malohi
Ina hiva

Hau la ke ta o
Hiki mai to lima
Hau la ke ta o
Hau ta hauniga
Hau la ke ta o
Hiki mai to lima
Hau la ke tao
Ko koe tagata e lago ai au

Tamilomilo fakatamilomilo
E kua ninimo toku ulu
Tamilomilo fakatamilomilo
Toe fai mai lava ke manino

Katakata mai
Hihiva mai
Fakalogo kite pate
Ma te luelue

Katakata mai
Hihiva mai
Fakalogo kite pate
Ma te luelue

Fakalogo a ke
Fakalogo ki te pate si si
Fakalogo fakatu
Fakalogo ki te pate

Katakata mai
Hihiva mai
Fakalogo kite pate
Ma te luelue

Katakata mai
Hihiva mai
Fakalogo kite pate
Ma te luelue

Katakata mai
Hihiva mai
Fakalogo kite pate
Ma te luelue

Katakata mai
Hihiva mai
Fakalogo kite pate
Ma te luelue

© Opetaia Foa'i (APRA/AMCOS)
Avec l'aimable autorisation de Warm Earth Records/Spirit of Play Productions